Status 2014

Med Shirikianas faste givere klarer vi fremdeles  å sende nedover det de trenger. Tusen, tusen takk til dere alle sammen! Også til dere som bidrar på andre måter. Hjemmesiden, brosjyren, plakater, innsamlingsguru, altmuligmann og frivillige. Tusen takk for all hjelp! Vi har en forening jeg er skikkelig stolt av!

Vi har fått et nytt styremedlem, Torgunn Pedersen Vang. Hun erstattet Dag Realfsen. Mange takker til Dag for at han stilte opp for oss da vi trengte ham som mest!

Månedlig sender jeg ned en fast sum ved hjelp av Western Union. Den dekker alle de grunnleggende behovene til Helidas og Bernards familie. Phoebes familie får et fast beløp til mat og skole. Husleie trenger de heldigvis ikke lenger. Lydia får en liten sum til mat og barnebarnet får skolelunsj. Pamela får dessverre ingenting fast, men vi er der når det kniper som verst.

Ivar og jeg var på besøk i Kisumu i påsken. Da var vi som vanlig rundt på besøk hos alle. I tillegg var alle på besøk hos oss.

20. sept. hadde vi årets innsamlingsaksjon på Meny Flåtten og Meny Telemarksporten hvor vi samlet inn kr. 13078,-. Ny aksjon er planlagt om en uke på PP-senteret.

Helidas familie
  • Helida har fått økt vareutvalget i kiosken sin. Hun har god omsetning på varene sine.
  • Maureen er på boarder school. Mackline går på vanlig skole.
Bernards familie
  • Bernard jobber nå deltid og er friskere enn noen gang.
  • Jentene går på skolen.
Phoebes familie
  • Vi har bygget et hus på tomten til Phoebe. Det ligger i landsbyen der hun har slektningene sine. Det har to soverom og en stue. Kjøkkenet foretrekker de å ha utendørs pga all røyken.
  • Familien får en fast sum som går til mat og skolegang til Ivonne og John Morgan.
Lydias familie
  • Lydia får en liten sum til mat hver måned.
  • Barnebarnet, Ronny, får lunsj på skolen.
Pamelas familie
  • Pamela har fått økt varelageret sitt igjen.
  • Datteren, Lencer, har fått hjelp til skolepenger.
Påsken 2014

Samtlige medlemmer av Shirikiana mottok enten klær, sko, smykker, leker eller andre gaver da vi var på besøk. Alle familiene fikk store esker med mat.

Hver måned:

En liten sum går til motorsykkeldrivstoff, data, mobilkostnader,

Kr. 355,- gebyr Western Union