Om prosjektet

I 2006 startet Ezekiel Oduor Obonyo å jobbe som frivillig med de mest fattige, syke og eldre i Manyattaslummen.

Under et tre måneders opphold i Kisumu i 2011, involverte Marit Katrine Orli seg i dette arbeidet. Sammen med ektefellene sine og positive pådrivere, ble samarbeidet til «Shirikiana». Foreningen ble registrert i Brønnøysundregisteret i 2012. I de fleste familiene er dessverre minst ett barn eller forelder smittet av HIV/AIDS.

Ved hjelp av faste gaver fra familie og venner, og innsamlingsaksjoner når det trengtes som mest, har den lille foreningen vokst seg sterk og stabil. Fra å hjelpe to familier (4 barn og 2 voksne) med alt og tre familier med en liten sum, er vi nå stolte av å kunne hjelpe 20 barn og 12 voksne. To av familiene og lille Cindy mottar fortsatt full økonomisk støtte. Alle andre mottar støtte til noe.

Giverne våre vet hvem mottakerne av deres penger er og hva pengene deres går til. Våre penger går blant annet til administrasjonskostnader, så ingen givere behøver å sponse noe så kjedelig!

Marit Katrine Orli er daglig leder for Shirikiana her hjemme. Hun sørger for at det som skjer i Shirikiana Kisumu kommer videre til Shirikiana Norge. Hun har også kontroll på regnskapet. Alt som blir lagt på Shirikianas hjemmeside og facebook er hennes ansvar.

Ezekiel Oduor Obonyo er CEO i Kisumu Kenya. Han mottar pengene som Marit sender og fordeler dem utover de ulike mottagerne. Han sender månedlig dokumentasjon til regnskapet.

Ivar N. Realfsen er ansvarlig for å skaffe sponsorer og er like engasjert som daglig leder.

Roseanne Radjema er Ezekiels kone. Hun har ansvar for det pedagogiske og all nødvendig jenteprat. Hun bidrar også med mat til alle som bruker Shirikianaleiligheten.

Målet vårt er alltid det samme: Hjelpe familiene til å leve et verdig liv utenfor slummen.  Sørge for at de har en bolig og mat på bordet. Få ungene på skolen så de får seg en utdannelse. Betale for helsetjenester og medisiner til så mange vi klarer. I de fleste familiene er dessverre minst ett barn eller forelder smittet av HIV/AIDS.

kart

Marit Katrine Orli

Marit er daglig leder for Shirikiana her hjemme. Hun holder jevnlig kontakt med Ezekiel og sørger for at penger blir sendt ned i rett tid og at de kommer dit de skal. Hun har ansvar for at årsregnskapet blir sendt inn og godkjent av Brønnøysundregisteret.
Alt innhold på Shirikianas hjemmeside er hennes ansvar. Det som skjer rundt Shirikiana legger hun ut i en blogg som kommer ut med jevne og ujevne mellomrom. Hun administrerer tusenvis av bilder som blir holdt nøye orden på. Hvis noen ønsker et foredrag om Shirikiana, holder Marit gjerne det.

Marit ble født i 1965 og hun er gift med Ivar Realfsen. Sammen med ham jobber hun ustanselig med å få inn penger til Shirikiana. Hun har to voksne døtre og en svigersønn. Alle tre er involvert i prosjektet. Carl Martin har utviklet hjemmesiden og sitter som leder i styret og Wenche har designet hjemmesiden og brosjyren. Mette er sponsor i tillegg til å ha vært med på en av turene. Marit er ellers utdannet lærer. Hun har vært aktiv med kor og musikk siden hun var 7 år. Begge deler blir utnyttet godt i arbeidet med alle ungene i Kisumu.

Ezekiel Oduor Obonyo

Ezekiel er CEO i Kisumu Kenya. Han mottar pengene som Marit sender og fordeler dem utover de ulike mottagerne. De fleste pengene betaler han direkte selv, som skoleavgifter og husleier, men gjennom årenes løp har han lært de voksne å håndtere et budsjett selv. Han sender dokumentasjon tilbake via bilder, kvitteringer og regnskap. “This is because I must be faithful for your friends, workmates and students who trusted you with their money”, skriver han.

Han ble født i -78, han er gift med Roseanne og de tre barn. De jobber alle sammen for at alle medlemmene i Shirikiana skal føle at deres hus er et felles sted. Det klarer de til gangs. Det er alltid ekstra barn i Shirikiana headquarter. Maureen, Mackline og Cindy har flyttet inn der for godt.

Ezekiel har utdannelse som helsearbeider siden 2003. Han er en ildsjel som brenner for de aller svakeste i samfunnet. Han veileder og hjelper de HIV-smittede og tar seg av flere pasienter enn våre familier. “Det eneste jeg kan tilby dem, er mine to tomme hender” sier Ezekiel. Da prosjektet vårt har ruslet og gått, har Ezekiel fått ord på seg for å være en mann til å stole på, også i Kenya. Dette har gitt ham ansvar og et godt rykte. Vi er så imponert at vi har opprettet et fond i hans navn.

Jeg stoler på Ezekiel. Vi har hatt nesten daglig kontakt siden 7. 11 2011. Han har gjort rede for hver eneste shilling.

Ivar Nabeit Realfsen

Ivar er ansvarlig for å skaffe sponsorer og er primus motor når vi har pengeinnsamlinger. Han er med på nesten alle reisene ned til Kisumu. Han er også lærer med mange år i skolen og hjelper de eldste ungene med matematikk når det trengs.

 

Roseanne Adhiambo

Roseanne er utdannet førskolelærer og pedagogisk ansvarlig. Hun er ansatt som avdelingssjef for YWCA Kisumu. Hun er  reservemor for tre av jentene våre og bidrar i stor grad med hjelp til alt som har med skole og innkjøp av klær og gjøre. (Ezekiel begynner å skjønne seg på «bling» etter hvert nå) Ellers bidrar hun litt økonomisk og mye pedagogisk til at Shirikianas medlemmer har det bra.